Länet

Snarkare får egna mottagningar

1:15 min

Vi är många som snarkar och för en del har det gått så långt att de drabbats av andningsuppehåll, sömnapné, under natten. Det här är inte ett helt ofarligt problem så nu har landstinget beslutat inrätta speciella sömnapnémottagningar på länets sjukhus.

Mottagningarna för personer med sömnapné kommer att öppnas under hösten i Jönköping, Värnamo och Eksjö.

Ungefär var fjärde vuxen invånare i länet snarkar och fyra av hundra har drabbats av sömnapnésyndrom, vilket för patienterna kan innebära dagtrötthet, som kan bli farlig för både patienten och omgivningen t ex i trafiken. Risken ökar också för hjärtkärlsjukdomar och stroke.

Öronläkaren Ola Sunnergren säger att det finns bara fördelar för patienterna, bland annat blir väntetiderna kortare.