Länet

Använder du bältet i bussen?

1:46 min

Brukar du ha bälte på dig när du åker buss? Svarar du nej på den frågan tillhör du den stora massan som bryter mot bälteslagen.

Numera finns bälten i de flesta bussar. Finns bälten, ja då ska de användas, men det är personligt ansvar som gäller. Polisen har svårt att bevisa brott och busschaufförerna behöver inte se till att vuxna pasagerarna är bältade.

Sedan 2004 måste alla bussar utom de som går i stadstrafik vara försedda med bälten på alla platser. Och där det finns bälten, där ska de användas säger lagen. Det är dock mycket sällsynt att polisen bötfäller passagere som inte använder säkerhetsbältet i bussar.

Utan bälte kan följderna bli mycket allvarliga vid en olycka, men busschauffören Thor-Björn Johansson uppskattar andelen fastspända bussåkare till endast en tiondel av passagerarna.

Mer information om vikten av att ha på sig bälte även på bussen tror han kan vara en lösning som leder till att fler tar sitt ansvar och spänner fast sig i kollektivtrafiken.