Jönköping

Största kommunen saknar drogsamordnare

Trots att Jönköping är länets största kommun, är det den enda som inte har en alkohol- och drogsamordnare. Det konstaterar socialförvaltningen som nu tycker kommunen ska tillsätta en sådan.

En alkohol- och drogsamordnare har att informera och minska missbruket i kommunen.

Att länets största kommun Jönköping saknar en sådan uppmärksammades först av en privatperson i Tenhult. Personen skrev i ett medborgarförslag att kommunen borde anställa en alkoholsamordnare.

Förslaget var bra och borde bli verklighet. Det menar socialförvaltningen som skrivit ett prev till politikerna som ska ta beslut senare i år.