Jönköping

För många bilar parkerar gratis

Det kan bli svårare att få gratis parkering i Jönköping för den som har miljöbil framöver. Antalet miljöbilar som får gratis parkering i stan har nu blivit så många att det blivit ett problem.

Enligt tekniska kontoret riskerar parkeringsintäkterna att minska så kraftigt att det undergräver ekonomin eftersom det säljs så många miljöbilar.

Därför tycker de högsta politikerna att det kan vara på sin plats med tuffare krav på vad som anses vara en miljöbil och frågan lämnas nu över till kollegorna i tekniska nämnden som har ansvar för parkeringsfrågorna i Jönköping.