Anderstorp

Motorbanan fick negativt besked

1:32 min

Nyligen jublade Motorbanan i Anderstorp över att Gislaveds kommun ställer sig bakom en utökad verksamhet. Men när nu länsstyrelsen presenterat sitt förslag till beslut är det inte lika uppåt.

Länsstyrelsen vill nämligen snarare begränsa verksamheten ytterligare jämfört med idag.
– Vi är inte nöjda, inte på långa vägar, men vi vill ta diskussionen med länsstyrelsen direkt och inte föra den via media, säger Stefan Bernström, som är miljöansvarig på Anderstorp Raceway.

Vill satsa på dragracing

Motorbanan i Anderstorp har i sin ansökan till länsstyrelsen föreslagit att man vill utöka sin verksamhet på banan från 183 dagar i dag till 270 dagar. Man vill bland annat kunna köra dragracingtävlingar i framtiden.

Det så kallade verksamhetstillståndet handlar om hur mycket det får köras på banan och framför allt om hur högt motorljudet får låta. En fråga som stötts och blötts sedan mitten av 80-talet och varit en följetong med otaliga överklaganden från grannar.

Gränserna kan skärpas istället

Länsstyrelsen går dock inte på motorbanans linje. Istället vill man minska antalet verksamhetsdagar från 183 till 174 och dessutom minska antalet dagar och tider på dygnet där man får bullra över en viss ljudnivå jämfört med dagens tillstånd. Länsstyrelsen anser att höga ljudnivåer kan skada människors hälsa, liksom livsmiljöerna inom Natura 2000-området Anderstorp Store Mosse.

Det här är en klar försämring för motorbanan menar Stefan Bernström men vill inte gå in i detalj på vad man är missnöjd med.
– Beslutet är inte fattat än utan det är ju fortfarande ett förslag som vi ska komma med synpunkter på.

Tror på kommunens stöd

Nyligen jublade motorbanan när Gislaveds kommun gick ut med att man ställer sig bakom den utökade satsningen. Nu är det dock inte lika glatt efter länsstyrelsens förslag men Kommunens beslut tror Stefan Bernström ändå kan vara viktigt när länsstyrelsen ska fatta sitt slutgiltiga beslut.
– Vi har ju kommunens stöd.

Det slutgiltiga beslutet från länsstyrelsen rörande Anderstorps Raceways verksamhetstillstånd tas den 16 juni.