Gislaved

Näringsliv i kamp för motorbana

2:09 min

Nu väljer även det samlade näringslivet i Gislaved och Anderstorp att ta strid för motorbanan i Anderstorp. Nu kräver de att riva upp förslaget som, enligt dem, kan hota hela motorbanan.

– Vi har ju skrivit, på uppmaning av näringslivet, till både länsstyrelsen och landshövdingen där vi talar om vikten av banan och dess utveckling. Upprinnelsen till hela det engagemanget ligger ju i att det ju är en av de största och viktigaste utvecklingspotentialerna kommunen har. Sedan vet ju av det intresse vi haft de senaste åren att det finns företag som är intresserade och som kan tänka sig att etablera sig vid banan om man också kan använda banan för testverksamhet säger Anders Ahlström som är näringslivschef i Gislaveds kommun.

Inom kort väntas Länsstyrelsen fatta beslut om motorbanans framtid i Anderstorp. Enligt det förslag som finns vill Länsstyrelsen begränsa verksamheten än mer, med hänsyn till de boende runt banan och det buller som bilarna och motorcyklarna medför.

Vi har ju förhoppningar att vi dels kan få en kraftig utökning av både tävlingsverksamhet men också den dagliga. Förslaget som ligger idag från Länsstyrelsen är ju att man också begränsar banans utnyttjande - inte bara när det gäller dagar utan också att man bara får köra på delar av banan. I princip ska man ju bara kunna köra på halva banan och det är helt otänkbart, framför allt om man ser det kommersiellt säger Ahlström.

Tidigare har kommunen valt att ställa sig bakom motorbanans planer på en utökad verksamhet och sagt sig vara beredda att göra en ny detaljplan runt motorbanan. Nu hoppas näringslivet i Anderstorp och Gislaved att länsstyrelsen omprövar sitt förslag och gör de inte det så är det ett hårt slag för både näringslivet och motorbanan menar Anders Ahlström.

– Det kommer ju ställas på sin spets. Får man inte bättre tillstånd är risken för en konkurs eller likvidation överhängande.

Hur viktig är motorbanan för näringslivet?

Med de möjligheter vi står inför är den väldigt viktig. Både vad gäller näringslivet som sådant men också som ett sätt att korsbefrukta befintlig industri med ny kompetens.