Norrköping/Jönköping

Länsbor kan ha ehec-smittats vid utställning

1:16 min

Flera personer har insjuknat i ehec-smitta efter att ha deltagit vid en hundutställning i Norrköping i början av månaden. Nu uppmanas länsbor som var med vid evenemanget att söka vård.

Hittills har sju personer från Jönköpings län som var med vid hundutställningen i Norrköping lämnat prover. Det här efter att flera personer blivit sjuka i samband med arrangemanget. 118 personer deltog. Minst 40 av dem, från olika håll i Sverige, har blivit magsjuka.

Än har man inte hittat smittkällan, men provtagningar på vatten och mat pågår. Man tar också prover på hundar, som kan vara smittbärare.

Preliminära provsvar talar emot att ehec-utbrottet i Norrköping har någon koppling till utbrottet av den aggressiva ehec-bakterien i norra Tyskland. Men Peter Iveroth som är smittskyddsläkare i Jönköpings län ser ändå allvarligt på utbrottet i Sverige.
– Ehec är en allvarlig sjukdom, eller kan bli i vissa situationer och vi bedömer att man ska ta symtom om man varit på utställningen på allvar.