Jönköpings län

Utbildning mot självmord sprider sig

2:06 min

Landets brandmän spelar en allt större roll för att förhindra självmord. I Jönköpings län har brandmän utbildats för att hjälpa personer som överväger att ta sitt liv. Liknande planer finns nu på andra håll i landet.

Stefan Granberg är brandman i Jönköping och är en av dem som menar att det går stoppa den som försöker ta sitt liv.

– Det handlar ju om att försöka skapa ett förtroende och få ögonkontakt och försöka samtala, säger Stefan Granberg.

I flera år har brandmännen i Jönköpings län spelat en central roll för att förhindra självmord. Eftersom räddningstjänsten finns på betydligt fler orter än polisen är det inte ovanligt att det är brandkåren som kommer fram först till en person som försöker ta sitt liv.

– Fördelen med att vi är med och hjälper till är att vi finns på 43 platser i länet, säger Stefan Granberg.

Tidigare åkte brandmännen bara ut på självmordslarm när deras utrustning krävdes, till exempel stegar och båtar. Då rörde det sig om enstaka fall per år. Nu larmas de ut betydligt oftare, under förra året skedde det vid 90 tillfällen.

Brandmännen i Jönköpings län har utbildats av polisens speciella förhandlare för att lära sig tala med personer som försöker ta sitt liv.

De utvärderingar som gjorts visar att satsningen varit lyckad, säger Annika Pettersson som är vårdutvecklare på psykiatriska kliniken vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

– Det är väl väldigt bra om man kan utnyttja samhällets resurser och samarbeta ute på fältet på ett mer aktivt sätt än att var och en arbetar i sin lilla fålla. Förhoppningen är att det ska rädda liv, säger Annika Pettersson.

Varje år tar omkring 1 500 personer i Sverige sitt liv. Det är fem gånger fler än som dör i trafiken.

Intresset för den modell som används i Jönköpings län har därför varit mycket stort. Brandmän på fler orter har nu börjat arbeta på liknande sätt.

Brandmannen Stefan Granberg i Jönköping är övertygad om att det går minska antalet självmord.

– Det tror jag, säger Stefan Granberg.

Vad får dig att tro det?
– Jag har ju sett resultat själv där det har gått bra. Det är därför jag valt det här yrket, för att hjälpa tredje man.