Regionfrågan

Inget säkert i regionfrågan

1:44 min

Förhandlingarna i regionfrågan i länet kärvar. I dag skulle partierna ha en presskonferens där man väntades berätta att man behåller länsgränserna och inte går samman i en storregion med något av grann-landstingen.

Men framför allt Kristdemokraterna visade sig nu inte ha förankrat beslutet i partiet och presskonferensen sköts upp i sista stund.

Tidigare har vi ju rapporterat att socialdemokrater och moderater är överens om att behålla länsgränserna - men partierna är inte alls så överens i regionfrågan som man tidigare gett sken av.

Tvärt emot Moderaterna vill Socialdemokraterna på sikt gå samman med andra landsting och bilda en storregion, det säger nu socialdemokraten Carina Ödebrink från Vaggeryd, som sitter i landstingsstyrelsen.

– Utgångspunkten är det egna länet men i förlängningen ser vi behovet av ett ökat samarbete och ett närmande till andra. Jag är för en större region säger Ödebrink.

Moderaterna har ju varit tydliga med att man inte vill gå ihop med något annat landsting, utan bilda en egen region med dagens länsgränser intakta och ett regionparlament som skulle ha makt över vården, kollektivtrafiken och tillväxten.

Eftersom moderater och socialdemokrater är överrens om detta finns därmed en majoritet för det beslutet i landstinget.

Men studerar man Socialdemokraternas beslut i distriktsstyrelsen i detalj är inte moderater och socialdemokrater så överrens, menar Carina Ödebrink.

– Det har gått ut en bild som att vi och Moderaterna är överens och det tycker inte jag stämmer riktigt för vi har ganska olika utgångspunkter för vårt ställningstagande.

Partiet ska visserligen verka för att behålla länsgränserna men också vara medvetna om att det i en förlängning kan innebära en större region och att man ska vara öppna mot omvärlden, som det står i beslutet.

Egen region nu alltså, men med stor öppenhet för att gå ihop med någon senare, något som Moderaterna har uteslutit helt.

– I framtiden ser vi att vi behöver närma oss andra, det står väldigt tydligt i det beslutet. Vi har sagt att vi är för en tydlig regional nivå, det är ju egentligen inte Moderaterna, säger Ödebrink.

Men att skicka in en ansökan till regeringen om att få bilda en egen region och redan nu säga att man på sikt vill gå samman med någon fungerar inte menar landstingsstyrelsens ordförande, moderaten Peranders Johansson.

– Vi kan inte i en ansökan skriva in att vi tänker oss att 2022 bilda en större region, då kan vi lika gärna riva det pappret och slänga det i korgen.