Regionfrågan

Östergötland bjuder in Jönköping

Östergötland har nu bjudit in politiker från bland annat Jönköpings län för att diskutera regionfrågan.

Tillsammans med Kalmar och Södermanland vill Östergötlands landstingspolitiker diskutera en sammanslagning av landstingen till en stor Götalandsregion, något som ju både moderater och socialdemokrater i länet sagt nej till.

Den partigrupp som arbetar med frågan i länet har ännu inte tagit ställning till om man ska tacka ja till inbjudan från grannarna i norr.