Jönköping

Direktören granskas vidare

Fallet med Jönköpings kommuns tekniske direktör Roger Nilssons dubbla uppdrag, rullar nu vidare. I dag beslutade personalutskottet att gå vidare med frågan och även höra Roger Nilsson själv för att bilda sig en uppfattning.

Roger Nilsson har vid sidan om sitt arbete som teknisk direktör även varit arbetande styrelseordförande i ett vårdbolag, något som kan vara ett brott mot kommunens regler om bisysslor.

– Det här känns inte bra, bara att vi i personalutskottet diskuterar frågan och det faktum att ni ringer, säger Peter Jutterström (M), ordförande i personalutskottet.

Frågan ska nu tas upp igen vid ett extrainkallat personalutskott inom 14 dagar.