Jönköpings län

75 funktionshindrade fick jobb

Företaget Samhall fortsätter att nyanställa. Under årets sex första månader har 75 personer med funktionsnedsättning fått anställning på Samhall i Jönköpings län.

En av anledningarna bedöms vara att fler företag rekryterar medarbetare direkt från Samhall.

– Det visar att det går att förena affärsnytta med socialt ansvarstagande, säger Anders Knutsson, regionchef i Samhall i ett pressmeddelande.

I Jönköping, till exempel, har Samhall fått uppdraget av Peab att sköta byggstädet på nya kulturhuset Spira. Det ger jobb till 20 medarbetare med funktionsnedsättning.

Fotnot: Samhall är ett svenskt statsägt aktiebolag med uppdraget att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. (Källa: Wikipedia).