Lasso

Ny personlig begravningstrend

6:22 min

Det håller på att växa fram en helt ny tradition kring begravningar. 
Enligt svenska kyrkan är en begravning en offentlig gudstjänst. Men många uppfattar det idag som en privat sorgegudstjänst.
Begravningsentreprenören Peter Johnsson i Värnamo får många olika önskemål från sina kunder som inte alltid kan uppfyllas.

CD-skiva i stället för orgel
Ett exempel på ändrade traditioner är att det blir allt vanligare med en cd-skiva i gudstjänsten med den avlidnes favoritartist.
- Det kan passa in i gudstjänsten om den inte ersätter den levande musiken, säger kyrkoherde Pär-Magnus Möller i Värnamo. I Svenska kyrkan i Värnamo är det inte tänkbart att ersätta all musik med cd-skivor.

Offentlig gudstjänst
- Vi får influenser från så många håll och är så genomsekulariserade, säger kyrkoherden vidare.
Han tror att så många vet så lite om kristen tro och gudstjänstordning, så man inte har klart för sig t ex att en begravning är en offentlig gudstjänst. 

En begravningsgudstjänst får gärna vara personlig, men kyrkoherdens upplevelse är att många idag har svårt att hålla isär personligt och privat.
- Blir gudstjänsten för privat så kan den upplevas konstig för många som är där, säger Pär-Magnus Möller. Han tror att alla dokusåpor gör att vi har svårt att emellanåt sära på vad som är personligt och privat.

Civil religion
Kyrkoherde Pär-Magnus Möller säger också att han funderar på om många idag skapar sin egen religion. Han kallar det att skapa en ny "civil" religion där vi blandar kristen tro, lite new age, en bra visa, lite Gud, lite psalm, lite dikter, en cd-skiva osv. Att vi blandar ihop andlighet och kristen tro. Och det visar sig inte bara vid begravningar utan också vid andra kyrkliga förrättningar som vigsel och dop.

Tar inte vara på kyrkans erfarenhet
En nära anhörig ska begravas. Mitt i den stora sorgen ska begravningen arrangeras. Kanske är det första gången för mig som anhörig. Då är det nog lätt hänt att de privata önskemålen vill styra i förvissningen om att "jag kände den döde bäst". Också ett sätt att hantera sin sorg.

- Kyrkan vill vara där mitt i sorgen och hjälpa. Vi har ett par tusen års beprövad erfarenhet av vad som tröstar i sorgen, säger kyrkoherde Pär-Magnus Möller i Värnamo.
-Vi vet att gemenskap ger kraft, att vara i ett större sammanhang. därför är gudstjänsten och ordnignen i gudstjänsten viktig.
- Det är viktigt att ta tillvara kyrkans erfarenhet av vad som är ett bra sätt att hantera sin sorg.

Individualister
Oftast omedvetet så vill många ha kyrkan som lokal och prästen, men inte begravningsgudstjänsten enligt kyrkans ordning. Utan en privat sorgehögtid där prästen ska agera i en kyrka på anhörigas villkor. "Vi är ju medlemmar och har betalt kyrkoavgiften." Det stöter begravningsentreprenören Peter Johnsson i Värnamo på ibland. Hans jobb är att företräda de anhöriga. De är ju hans kunder.
-Det har blivit allt vanligare att många har individuella önskemål, men då hänvisar jag alltid till prästen. Det är inte min roll att avgöra vad som hör hemma i begravningsgudstjänsten utan prästens, säger han.

Civil begravning
Ibland inser Peter Johnsson som begravningsentreprenör, att det de anhöriga önskar sig inte hör hemma i en gudstjänst. Då händer det att han rekommenderar en civil begravning. Den kan ha kristna förtecken, men inte ha någon präst. Där kan de anhöriga göra sin egen ritual. Det har blivit allt vanligare med civil begravning. Bl a är det ju många som inte längre tillhör svenska kyrkan.

Ville ha Marseljäsen
Peter Johnsson kan ge ett exempel på en önskan som dök upp. Det var en anhörig som ville att Marseljäsen, franska nationalsången, skulle spelas under begravningen och alla stå upp och sjunga med.
-Då förde vi ett samtal kring detta och kom överens om att den passade bättre vid minnesstunden efteråt. Då stod vi alla upp i enskild ställning och sjöng Marseljäsen, berättar han.

Begravning med Christer Sjögren på CD
Ett annat exempel är hur en familj bara ville ha dansbandssånger med Christer Sjögren på en anhörigs begravning. Efter samtal med prästen så blev det så också i den kyrkan. Familjen fick en begravning i Svenska kyrkan med präst och enbart Christer Sjögren på cd. Han har ju också sjungit in andliga sånger.