Habo

Carema skaffar dörrklocka

Vårdbolaget Carema Care som driver delar av Kärrsgårdens demensboende i Habo har gjort flera förändringar. De kommer efter att boendet fått utstå skarp kritik från Socialstyrelsen.

En ny gruppchef för nattpersonalen har anställts. Nya nattrutiner har tagits fram och möjligheten finns för nattpersonalen att själva ta in extra personal om det behövs.

En ny dörrklocka som kopplats direkt till larmsystemet ska också sättas in, enligt svaret till Socialstyrelsen.

Kritiken gick ut på att bemanningen var för dålig på nätterna, och när Socialstyrelsen gjorde ett besök i våras stod de utanför en halvtimme eftersom ringklockan inte hördes överallt.