Jönköping

Behandlingshem anmält efter rökning

En förälder till en minderårig ung person har anmält ett behandlingshem i Jönköpingstrakten. Enligt anmälan ska den unga ha testat på droger och börjat röka under behandlingstiden

Föräldern vill att socialstyrelsen ska utreda hemmet. Förutom drogmisstanken och cigarettbruket tycker föräldern att personalen vid behandlingshemmet är dåliga på att informera.