Vaggeryd

Kommunen: Försvaret var för sent ute

Försvarsmakten har hamnat i tvist med Vaggeryds kommun när det gäller vindkraftverk. Men just nu handlar tvisten inte om snurrornas var eller inte. Det handlar om ifall försvarets överklagande på bygglovet kommit in i rätt tid.

Vaggeryds kommun hävdar att överklagandet kommit in för sent, och har därför avvisat försvarets synpunkter. Det har försvaret i sin tur nu överklagat till länsstyrelsen, som får avgöra dispyten.