Landstinget

Många vill veta könet på väntad bäbis

Snart kan även blivande föräldrar i Jönköpings län få veta vilket kön det väntade barnet har.

Landstinget i Jönköpings län är ett av få i landet som hittills sagt nej till att avslöja könet vid ultraljudskontroller.
Men många föräldrar vill veta och trycket på KK-personalen är så stort i länet nu att dom skickat frågan vidare för att få fram en ändrad policy.
Men innan den eventuellt kan ändras ska bland annat etiska rådet i landstinget säga sitt, rapporterar Jönköpingsnytt.