Ekonomi

Småhusbranschen besvikna på alliansens budget

1:40 min

Småhusföretagen har stora problem. Det byggs för lite i Sverige. Flera företag i länet har fått säga upp folk det senaste halvåret. Därför var förhoppningarna stora inom branschen när regeringen idag presenterade sin budget. Bostadsminister Stefan Attefall, från Jönköping kunde presentera några förslag för att få igång byggandet.

Vi gör det lättare att bygga säger ministern
-Dels förbättrar vi möjligheten att hyra ut i andra hand genom höjda schablonavdrag. Dels ger vi ökade möjligheter att bygga på landsbygden genom att vi ändrar i lagen om strandskydd för att ge möjlighet att bygga i attraktiva områden, säger Stefan Attefall, kristdemokrat, civil- och bostadsminister från Jönköping.

Småhusbranschen i länet hårt drabbad
Krisen inom småhusbranschen slår hårt mot Jönköpings län. Här finns många småhusföretag. De flesta går på halvfart och många har fått säga upp personal.
Företagsledare, men även politiker från länet, har på olika sätt uppvaktat bostadsminister Stefan Attefall, för att få fart på byggandet igen.

Krävs mer säger branschen
Förslagen i budgeten är bra men inte tillräckliga, det krävs fler och skarpare åtgärder, säger Hans Persson, VD på Willa Nordic i Stockaryd.
-Jag hade väntat mig ett lite starkare förslag som ger en bättre omedlebar effekt på bostadsbyggandet. Till exempel så hade jag förväntat mig en sänkning av det man kan kalla byggmomsen.
-Jag är övertygad om att om byggmomsen sänktes från 25 till 12 procent så skulle inte byggandet explodera, men i alla få en rejäl skjuts framåt.

Inte aktuellt att sänka byggmomsen nu
-Att sänka byggmomsen är inte aktuellt just nu, säger Stefan Attefall men han lovar att titta på förslaget.
- Det är ett förslag som har kommit från branschen. Vi får alltid pröva utgifter mot utgifter. Dessutom är det problematiskt med gällande rättsliga EU-regler. Men vi ska analysera förslaget om sänkt byggmoms, lovar ministern.