Vetlanda

Nya vägar på väg - ska öka säkerheten

Två nya rondeller och flera nya gång- och cykelvägar. Det kan bli verklighet om några år i Vetlanda. Om Trafikverket säger ja.

Om allt går Vetlandas väg kan kommunen om några år ha flera nya gång- och cykelvägar och två nya rondeller. Igår beslutade tekniska nämnden att ansöka om pengar hos Trafikverket till sammanlagt elva projekt.

Målet är att man ska kunna röra sig säkert i Vetlanda kommun utan att vara ute på vägar med tyngre trafik. På kommunens hemsida finns en karta med de planerade projekten. Blir de beviljade ska allt vara klart 2014.