Regionfrågan

Habo vill ha storregion

Jönköpings län bör ingå i en större region, det har kommunsstyrelsen i Habo beslutat. Bara Moderaterna röstade mot förslaget.

Just nu pågår ett remissförfarande där kommunerna i länet ska ge sin syn på regionfrågan.

Senast den 30 september ska alla kommuner ha svarat.

Det blir sedan landstingsfullmäktige som beslutar om man ska skicka in en ansökan om att bilda regionförbund eller inte.