Vättern

Militära övningar debatteras

Försvarets planer på att öka sina övningar i Vättern blir en fråga för riksdagen.

Det är riksdagsman Peter Persson, socialdemokrat från Jönköping som undrar hur miljöminister Andreas Carlgren, Centern, ska agera kring den negativa miljöpåverkan övningarna kommer att ha på Vättern.

Försvaret vill öka flygandet över Vättern med 60 dagar om året, det enligt Peter Persson ökar utsläppen av flygfotogen då från 193 till 5600 kubikmeter årligen.

Vättern är dricksvattentäkt för 250.000 människor och utpekat som riksintresse, skriver Peter Persson i sin skriftliga fråga.