Växjö Stift

Åtta kontrakt blir sex

Antalet kontrakt i Växjö stift halveras i det närmaste efter årsskiftet när utvecklingen går mot allt större enheter. Men förändringarna kommer inte att påverka kyrkobesökarna.

En stor del av Jönköpings län tillhör Växjö stift, och nu blir stiftets 15 kontrakt åtta vid årsskiftet, och i länet slås sex kontrakt ihop till fyra.

Men för kyrkobesökarna kommer det inte att bli någon större skillnad, säger Peter Bexell, stiftsadjunkt i Växjö stift.
-Det är de anställda och de förtroendevalda som kommer att märka det i första hand. Där handlar det om att hitta samarbetsformer i större områden.

Ett så kallat kontrakt är en mellannivå mellan stift och pastorat och församling. Varje kontrakt har en kontraktsprost som utses av biskopen. Kontraktsprosten ska hålla samman det kyrkliga arbetet inom kontraktet.

En orsak till de här förändringarna är att flera pastorat i stiftet har blivit större.

Men för Jönköpings län del kommer detta inte att påverka så mycket.

Både Tveta kontrakt och Vista kontrakt kommer att förbli oförändrad medan Östbo och Västbo kontrakt kommer att slås ihop. Samma sak gäller för Västra Njudung och Östra Njudungs kontrakt som också kommer att slås ihop.

-Det finns två anledningar till förändringen. Pastoraten är större och tar över en del av de små kontraktens uppgifterna. Dessutom rör sig människor över ett större område och vi behöver större enheter för att utföra det arbete som ligger på kontrakten, säger Peter Bexell.