Jönköping

Kyrkor i protest mot hårda sjukregler

1:48 min

Nu tar flera kyrkor i Jönköping ett nytt initiativ för att komma tillrätta med bristerna i sjukförsäkringssystemet. Ulla Gunnevik är föreståndare för Frälsningsarmens sociala arbete, och hon möter allt fler fattiga.

I våras skrev Sveriges Kristna Råd ett brev till regeringen där man påtalade bristerna och att något måste göras.
Men situationen har inte blivit bättre och därför bjuder man nu in ansvariga myndigheter till en diskussion hur man kan förbättra situationen.

Ser fler fattiga i Jönköping
-Jag kan se i min statistik att gruppen med ensamstående föräldrar har blivit fler. Det är både kvinnor och män. Jag ser också att det är fler par med barn som kommer till mig, säger Ulla Gunnevik som är föreståndare för Frälsningsarmens sociala arbete, och möter allt fler fattiga.

Kyrkorna kritiska mot sjukförsäkringsregler
I våras skrev Sveriges Kristna Råd, SKR, som är en ekumenisk organisation, ett brev till regeringen där man påtalade bristerna i sjukförsäkringssystemet. Dom var kritiska till att svårt sjuka hamnade utanför skyddsnätet och att regeringen inte gjorde tillräckligt för att rätta till felen. Nu har det gått ett halvår och man märker inga större förbättringar. Fortfarande drabbas många på ett omänskligt sätt menar man. Därför bjuder nu fyra kyrkor i Jönköping in ansvariga tjänsteman på tex försäkringskassan, till samtal.

Fyrkantiga regler
Ulla Gunnevik tycker att reglerna ofta är fyrkantiga och inte ser till dom behov som finns:
-Tjänstemannen borde ha lite större mandat att se till individen och kunna ta ett eget beslut.

Kyrkans ansvar
Lars Hartvigsson är verksamhetsledare i Immanuelskyrkan i Jönköping. Han tycker, att kyrkorna har ett ansvar, att ge röst åt människor som har det svårt.
-Jag tror det finns en grundläggande god tanke bakom. Att försöka få in människor från ett utanförskap. Men om våra lösningar innebär att människor som är svårt sjuka, inte kan få hjälp. Då har ju systemet slutat att fungera som vi vill. Då måste vi ju ta itu med det problemet.

Inte partipolitik av kyrkan
Men är det då inte partipolitik när kyrkan agerar nu?
-Att ge röst åt de allra svagaste, det är och kommer att förbli kyrkans roll om den ska fortsätta att existera.