Eksjö

Psykiskt sjuka drabbas

Det så kallade fontänhuset i Eksjö, där vuxna med psykisk ohälsa kan träffas och göra olika aktiviteter hotas nu av nedläggning.

Socialutskottet har beslutet att föreslå kommunstyrelsen att inte skriva ett nytt avtal för 2012.
Med anledning av det beslutet kommer Fontänhuset att arrangera en demonstration i Eksjö på torsdag.
Samtidigt undrar nu Vänsterpartiets gruppledare Inga Jonasson hur det går med planerna på etableringarna av Fontänhus i Värnamo och Jönköping.
I en interpellation till Landstingsfullmäktige vill hon även ha svar på den frågan och hur Landstingsmajoriteten ställer sig till det hot som finns mot Eksjö Fontänhus.