Jönköping

Parkering under torg kan bli verklighet

Jönköpings trafikproblem kan lösas genom att parkeringsgarage byggs under Östra och Västra torget.

Förslaget kommer från tekniska nämndens ordförande, moderaten Thomas Candemar.

Tekniska nämnden har nu gett tjänstemännen i uppdrag att utreda frågan, skriver Jönköpings-Posten idag. "Spontant tycker jag att det låter väldigt smakfullt att lägga parkeringarna under mark", säger kommunens parkeringschef Per Hasselqvist.