landstingsbudgeten

Patienter tvingas betala sjukresor

2:03 min

Sjukvården i Jönköpings län tvingas spara 0,5 procent nästa år. Det motsvarar 45 miljoner och tolv av dem ska sparas in genom att låta patienterna betala sina resor till sjukhusen själva.

Besparingar på 45 miljoner - den beska medicinen ordinerar nu de styrande landstingspolitikerna för att få ekonomin att gå ihop nästa år.

Besparingarna kommer att gälla samtliga vårdgrenar, ingen undantagen, konstaterade moderater, folkpartister, kristdemokrater, centerpartister och miljöpartister som gemensamt styr Jönköpings läns landsting.

"Enkelt att spara"

Målet är att få en effektivare vård, men man utesluter inte att det kan innebära personaluppsägningar på sina håll. Exakt hur vården ska spara blir upp till respektive verksamhet att själv bestämma och landstingsstyrelsens ordförande Håkan Jansson (M) tror inte det blir svårt:
– Om du har 9,9 miljarder i verksamheten så är det ju faktiskt så att det måste vara enkelt; det har ju visat sig förut att om man ger ett ansvar för att hantera saker så utförs det också.

Patienter får betala sjukresor

Även patienterna drabbas av besparingarna. Bland annat ändrar majoriteten i reglerna för sjukresor. Från och med nästa år får man bara ersättning för resor till sjukhus utanför länet. Bara i undantagsfall kan man även få ersättning inom länet. Detta ska ge ytterligare tolv miljoner extra till landstingets kassa. Undantagen gäller patienter som behöver åka till länets sjukhus upprepade gånger för kvalificerad vård som dagsjukvård, onkologisk behandling och dialys.

Landstinget - en förlorare

En huvudorsak till besparingarna är att Jönköpings läns landsting är förlorare när nu det ekonomiska utjämningssystemet mellan landets landsting förändras. Förändringarna innebär att länet förlorar pengar.

Men det görs satsningar också. Ett nytt nummer för den som behöver nå vården införs. Nu räcker det med att ringa 1177 för att komma rätt, något som andra landsting redan infört. Det ska även bli lättare att nå vården via webben och även på sikt kunna läsa sin journal den vägen.

Hälsosamtal för sex miljoner

Totalt satsar majoriteten även tio miljoner extra på vuxenpsykiatrin. Cirka 4,5 miljoner satsas för att behandla ögonbottensjukdomen makulaödem som drabbar diabetiker.

Alla vårdcentraler får nu också uppdraget att ha hälsosamtal med medborgarna i syfte att förebygga sjukdomar. För detta utökade uppdrag satsas sex miljoner.

Under nästa år inleds också arbetet med att utöka vårdvalet så att man på sikt även ska få välja specialistläkare.

Oppositionen kritisk till sparplaner

Landstingsrådet och socialdemokraten Anci Magnusson är kritisk till att landstinget måste spara.
– Man fortsätter på en inslagen bana att tala om för personalen att "ni ska göra mer, kvalitetsutveckla mer, få bättre tillgänglighet, men vi tar ifrån er pengar" - det är en ekvation som vi socialdemokrater gar svårt att förstå.