Höglandet

Vården frias från nyfött barns död

Det var inte sjukhuspersonalens fel att ett spädbarn dog i Eksjö i början av året. Det konstaterar Socialstyrelsen efter att ha granskat händelsen.

I januari dog ett spädbarn i samband med en långdragen förlossning på Höglandssjukhuset i Eksjö. Händelsen anmäldes enligt lex Maria till Socialstyrelsen, som granskat fallet och inte delar ut någon kritik till vården.

Varför barnet dog är oklart, men den expert Socialstyrelsen anlitet konstaterar att Höglandssjukhuset följt de rutiner och den erfarenhet som finns. Därför riktas ingen kritik mot vården.