Mullsjö

Elev fick inte tillräckligt stöd

Trollehöjdskolan i Mullsjö får kritik av skolinspektionen. Bakgrunden är ett fall med en elev som hade stort behov av extra stöd där Skolinspektionen anser att skolan inte uppfyllt kraven.

Det var efter att eleven föräldrar anmält skolan som Skolinspektionen uppmärksammade fallet.

I sitt beslut konstaterar Skolinspektionen att skolan inte uppfyllt lagens krav på särskilt stöd och inte heller kraven på allas rätt till utbildning.

Senast den nionde december måste skolan redovisa till Skolinspektionen vad man gjort för att klara lagens krav.