Jönköping

Charkuteri brister i kötthanteringen

Ett charkuteri i Jönköping tvingas betala 20 000 i månaden framöver om de inte rättar till sina brister. Det handlar om malet kött som inte går igenom de provtagningar och analyser som reglerna kräver.

Hotet om vite kommer från Livsmedelsverket som tidigare påpekat bristerna för charkuteriet i länet utan att något hänt.