Huskvarna

Sjuksköterska felaktigt anklagad för brott

En sjuksköterska från Huskvarna anmälde till polisen att han hittat en påse med nåt som han trodde var narkotika hos en patient. Men det var sjuksköterskan själv som hamnade i polisens register som misstänkt.

Det var när polisen registrerade anmälan som sjuksköterskan felaktigt hamnade på raden över vem som var misstänkt för narkotikabrottet.

Sjuksköterskan kände sig utlämnad och kränkt och nu får han 5000 kronor i ersättning efter polisens misstag.

Justitiekanslern som bestämt det menar på att även om felet rättades till snabbt så innebär det ett lidande för en en person pekas ut som misstänkt för ett brott.