Värnamo

Elev stängdes av - skola kritiseras

En 18-årig funktionshindrad pojke stängdes av från Finnvedsgymnasiet i Värnamo. Nu får kommunen och rektorn på skolan en anmärkning av Skolinspektionen.

Skolan förklarar avstängningen med att pojken var aggressiv och var en hotbild mot de andra eleverna och personalen.

Att stänga av en elev är något man ska göra bara i undantagsfall, enligt Skolinspektionen, och när det händer är det viktigt att alla regler följs. I fallet i Värnamo fick pojken och hans gode man ingen information om möjligheten att överklaga och det stod inte heller i beslutet hur länge avstängningen skulle vara. Därför blir det en anmärkning.