Huskvarna

Stort vinstras för Husqvarna AB

Vinsten för företaget Husqvarna har rasat kraftigt. Företaget redovisar en vinst på 24 miljoner kronor för tredje kvartalet - betydligt lägre än i fjol.

Samma period förra året var vinsten mer än tio gånger så stor, 310 miljoner kronor. Vinsten är ändå betydlig högre än vad analytiker räknat med.

-Husqvarnas konsumentinriktade verksamhet har påverkats av nedgången i den globala konsumentefterfrågan, det osäkra ekonomiska läget och det ogynnsamma vädret, säger tillförordnade vd:n Hans Linnarson i delårsrapporten.

Husqvarna AB tillverkar bland annat gräsklippare och motorsågar.