Sopbranden på Torsvik

Modern teknik ska stoppa nya sopbränder

1:01 min

Efter helgens brand i kraftvärmevärket på Torsvik vill man nu ta hjälp av ny teknik för att förhindra liknande bränder i framtiden.

Efter helgens kraftiga brand i sopbunkern på kraftvärmeverket på Torsvik i Jönköping ska nu Jönköping Energi och räddningstjänsten träffas och diskutera hur man kan undvika liknande bränder i framtiden, bland annat med hjälp av värmekameraövervakning.

-Det här har inte funnits tidigare, och det skulle kunna tillföra en möjlighet att släcka lite effektivare, säger Göran Melin som är ställföreträdande räddningschef i Jönköping.

Automatiska kameror
Tekniken består av en värmekamera som kan se genom rök och på så vis lokalisera bränder och även automatiskt styra vattenkanoner till brandhärden.

-Idag jobbar vi manuellt med detta: vi går in med rökdykare med bärbara värmekameror, säger Göran Melin.

-Hade kraftvärmeverket en egen sån teknik så skulle släckningen kunna påbörjas snabbare.

Insatsen effektiv
Göran Lindell menar dock att den insatsen som kraftvärmeverkets personal initialt gjorde vid helgens brand ändå hindrade branden från att sprida sig till övriga delar av sopbunkern.

-Insatsen var effektiv, men den kan bli ännu effektivare med hjälp av värmekamerateknik, säger han.