Lantbruk

"Det blir dyrare att få fram mjölk"

1:43 min

Bristen på halm slår hårt ekonomiskt mot många lantbrukare i länet. Konsekvensen av halmbristen är att mjölk- och köttproduktion blir dyrare, och vinsterna lägre.

Den regniga hösten har inneburit att det blivit en extremt liten halmskörd för många lantbrukare.

Som vi berättat i Nyheterna tidigare har det inneburit att halmpriserna fördubblats och att det just nu råder stor halmbrist.

Värsta året på länge
En som märkt av det tydligt är Peter Strålman som jobbar på en lantbruksskola i Töreboda och som deltar på lantbruksmässan på Elmia.

-Det här året är nog det värsta på 10-15 år, säger han. Det får ju konsekvensen att det blir dyrare att får fram mjölk helt enkelt.

Krävs sparsamhet
På Lantbruksmässan på Elmia står mängder med kor uppradade i den tillfälligt uppbyggda ladugården och det finns rikligt med halm utstrött i kobåsen. Men för många lantbrukare kan det bli en höst och vinter där man får vara extra sparsam med halmen eftersom den regniga hösten gjort att stora delar av halmskörden blivit förstörd.

-Vi får vara rädda om den halmen vi har och sortera den efter kvalitet. Vi har korna på djupstråbädd, så det går åt 10 kilo halm per ko, säger mjölkproducenten Jeanette Sjöland utanför Hörby i Skåne.

Fördubblade priser
Halmen är viktig för bönderna och eftersom det redan är brist på den har priserna fördubblats vilket innebär att många lantbrukare får räkna med en dyrare mjölk och köttproduktion framöver.

Maria Ekström Karlsson från Järnforsen i Hultsfreds kommun har 300 mjölkkor och använder stora mängder halm både till foder och strömaterial och hon tror att kommer att bli mer vanligt med halmbrist.

-Det går åt så mycket halm i de stora lösdriftsladugårdarna. Sen använder man mycket halm i mixen som man kör till korna, så det kommer nog bli större efterfrågan, säger hon. 

-Förhoppningsvis blir det fler som odlar spannmål så att man kan få tag på halm.