Tranås

Anställd kränkte de äldre - anmäls

En anställd på ett äldreboende i Tranås har anmälts enligt Lex Sarah efter att ha sagt kränkande saker och varit hårdhänt mot de äldre.

En anställd på ett äldreboende i Tranås kommun var så hårdhänt och talade så kränkande om dom gamla att flera av dem talat om personen som "den elaka".

Nu gör en sjuksköterska i kommunen en anmälan enligt Lex Sarah till Socialstyrelsen.

Några fysiska skador har inte hittats på de gamla men enligt anmälan har personalen samstämmigt vittnat om den anställdas beteende.

Cheferna på äldreboendet har haft samtal med den anställda som har funnits på boendet i flera år. Personen i fråga kommer att få en skriftlig varning.