Kvillsfors

Bron i Harghult kan räddas

Den över 100 år gamla bron över järnvägen i Hargult utanför Kvillsfors, som hotats av rivning, kan kanske räddas.

Den mer än 100 år gamla bron över järnvägen i Harghult utanför Kvillsfors är i dåligt skick, men kan kanske räddas från rivning om Vetlanda kommun och Trafikverket kan överens om att samarbeta om bron.

Byggdes runt sekelskiftet
Bron byggdes 1905 och används idag bara som gång- och cykelbro av de som bor i Kvillsfors.

Hoppas på samverkan
Trafikverket vill lämna över ansvaret för bron till kommunen, och förhoppningen är att Vetlanda kommun och Trafikverket kan enas om någon slags samverkan för att undvika en rivning av den slitna bron.