Gnosjö

Ingen vindkraft i Gynnås

Försvarsmakten har överklagat till länsstyrelsen för att stoppa planerna på tre vindkraftverk i Gynnås utanför Gnosjö. Enligt militären skulle vindkraftverken påverka flygsäkerheten vid Hagshults flygplats utanför Värnamo om verken blir högre än 20 meter.

Närboendes har tidigare försökt stoppa vindkraftverken men de har fått avslag i Miljödomstolen.