Jönköping

Dotterns berättelse inte trovärdig nog

2:11 min

För en vecka sedan ogillade tingsrätten åtalet mot den mamma och pappa som stått åtalade för att ha utsatt sina tre döttrar för grova övergrepp. I dag blev delar av domen offentlig och där framgår att förhöret med äldsta flickan varit centralt.

– Det fanns en hel del omständigheter som talar för att flickorna skulle ha varit utsatta för övergrepp. Men det fanns även en del frågetecken. Det är tre flickor, men bara en som hörts av polisen. Och när vi lyssnat på henne har vi kommit fram till att det finns en del motsägelser, en del felaktigheter och överdrifter i hennes berättelse, säger Nicolaj Jeric som är domare i fallet.  

Barnen började berätta

Som vi berättade i Nyheterna för en vecka sedan valde tingrätten att fria den mamma och pappa som varit misstänkta för att under flera år utsatt sina tre barn för misshandel, hot och övergrepp.

Familjen har varit i kontakt med socialtjänsten under nästan tio års tid men först förra året fosterhemsplacerades barnen. Då började även barnen berätta om de övergrepp som föräldrarna utsatt de för.

Bevisningen byggde på berättelsen 

Bevisningen har till stora delar byggt på det drygt tre timmar långa förhör som hållits med den äldsta dottern, och de uppgifter hon berättat anser alltså tingsrätten inte varit helt sanningsenliga.

– Det handlar inte så mycket om hennes trovärdighet. Det handlar om att det finns motsägelser i det hon säger. Det behöver inte betyda hon inte är trovärdig, utan att hon är ett barn och att det är svårt att hålla förhör med ett barn, säger Nicolaj Jeric.

Sanningshalten ifrågasätts

Flickan har berättat mycket detaljerat vad som hänt men tingsrätten har haft svårt att veta vad som verkligen inträffat och vad som kan vara påhittat. Men ändå finns det besvärande uppgifter som tingsrätten skriver i sin dom.

– Som till exempel hur hon känner vanmakt över att hon inte kan komma undan. Att hon efter övergreppen ska ha gått och tvättat sig. Det här talar ju för att det ska ha inträffat. Det är svårt för en tio-årig flicka att hitta på sådana uppgifter. Men vi har konstaterat att det inte räcker.

Men det här låter ju konstigt, ni tror kanske att det har hänt, ändå blir föräldrarna friade?

– Beviskravet är ställt bortom rimligt tvivel, och det har funnits tvivel, säger Nicolaj Jeric, som är domare vid tingsrätten i Jönköping.