regionfrågan

Kalmarpolitiker vill vänta på Jönköping

Nu höjs ytterligare röster för att Kalmar län ska vänta in Jönköpings län när frågan om hur en framtida storregion ska se ut ska beslutas. Landstingsrådet Gudrun Brunegård (KD) skriver på sin blogg att Kalmar län borde vänta på Jönköping.

Brunegård har haft Jönköpingskontakter de senaste dagarna och vittnar om att det är en uppluckring på gång där och att läget numera inte alls är så låst som det varit.

Hittills har bara alternativet med en sydsvensk region med Kronoberg, Skåne och Blekinge varit aktuellt för kommuner i Kalmar län att ta ställning till. Men Brunegård tycker nu att landstinget ska ta signalerna från Jönköping på allvar och ta fram ett förslag om en region med Jönköping och Östergötland som ett alternativ.

Vänta in Jönköping

– Många i vårt län vill se en samlad Smålandsregion. Därför vore det olyckligt att inte vänta in den process som är på gång i Jönköpings län, skriver Gudrun Brunegård på sin blogg.

Nyheterna har sökt Brunegård för en kommentar men hon vill inte ställa upp på en intervju utan hänvisar till sin blogg.

Brunegård hänvisar också till att Socialdemokraterna i Jönköpings län visserligen vill ha en regionbildning inom nuvarande gränser från 2014-2015, men också talar om att gå vidare till en region med större geografiskt område från 2018-2019.

– Där finns mycket som talar för att den nuvarande, mycket väl fungerande sjukvårdsregionen, det vill säga Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län, skulle vara en naturlig utgångspunkt. Vi talar alltså om samma tidpunkt för bildandet av en sådan region, som i Skånealternativet, skriver Gudrun Brunegård.

– Det är viktigt att Kalmar läns förhandlingsgrupp kompletterar remissunderlaget till kommunerna.

Träffas i nästa vecka

Brungård var själv var med som landstingsstyrelseledamot och antog det första remissförslaget om en sydsvensk region som skickades ut till länets kommuner på remiss, men tycker nu alltså att det behöver göras om.

– Annars finns risk att kommunerna yttrar sig över ett enda alternativ, när det i själva verket kan finnas två möjliga lösningar med samma tidshorisont.

Förhandlingsgruppen i Kalmar ska ju träffa representanter från Östergötland och Jönköping för att diskutera regionfrågan nästa vecka.