Huskvarna

Arsenik försenar Vapenvallen

1:03 min

Bygget av nya omklädningsrum på Vapenvallen i Huskvarna, som totalförstördes i en brand i november förra året, kommer att dra ut på tiden.

Anledningen är att man hittat miljögifter i marken, det säger Erik Arnalid som är kristdemokratisk ordförande i fritidsnämnden i Jönköping.

– Arsenik är väl det som man hittat vissa spår av. Det är ju gamla försyndelser vad man tippade på marker förr i tiden innan man ordnade ordentlig återvinning och hur man tar hand om giftigt avfall.

Vad som göms i tö kommer fram i tö, här är det det som gömts i marken för massa år sedan kommer fram nu, säger Erik Arnalid.

Kan det bli kostsamt?

– Det beror på spridningen av det, men så är det ju. Det är det som undersöks, hur utbredningen är och hur man ska ta hand om det.

Den här vintern, isen kommer väl finnas men hur blir det med omklädningsrummen?

– Vi löser funktionen på både isen och omklädningsrummen. Det blir av tillfällig karaktär på det, säger Erik Arnalid.