Jönköpings län

Total splittring om Kristdemokraternas styre

1:48 min

Partiledarfrågan splittrar Kristdemokraterna i Jönköpings län. När nomineringstiden gick ut visar det sig att Göran Häggland bara får stöd i drygt hälften av länets tretton kommuner.

I Nässjö kommun vill partiavdelningen ha Mats Odell som ny partiledare. Margareta Andersson är gruppledare för KD i fullmäktige.

– Det är ju det han står för, vi har hört honom nu och tidigare och flera av oss tycker det skulle behövas någon form av förändring. Vi tyckte det Mats Odell stod för var bra, säger Andersson.

När lokalavdelningarna i de tretton kommunerna i Jönköpings län nu nominerat vem man vill ha som partiledare, visar det sig att stödet för Göran Hägglund inte är så starkt som många trott. Kristdemokrater i sju kommuner vill att Hägglund fortsätter som partiledare, i tre kommuner vill man ha Mats Odell, en kommun vill se partisekreteraren Acko Ankarberg som ny partiledare och i två kommuner vill man inte föreslå någon kandidat alls. En av de kommunerna är Sävsjö, där är Elsmarie Kopparsjö Alfredsson är ordförande i lokalavdelningen.

– Det har väl varit så att vi haft svårt att enas om ett namn och i demokratins anda så lade  vi ner det och bestämde oss för inte nominera någon som styrelse utan bara föreslå ett presidie som kan komplettera upp den som sedan blir vald säger Kopparsjö Alfredsson.

När P4 Jönköping ringt runt och pratat med ledande kristdemokrater i länets kommuner, så är det många som önskar att ytterligare kandidater kliver fram. För även om man nominerat Hägglund eller Odell är inte entusiasmen speciellt stor för någon av dem.

I den största kommunen i Jönköpings län, Jönköping, är stödet fortsatt starkt för Göran Hägglund berättar Göran Undevall, ordförande för Kristdemokraterna i Jönköpings kommun.

– Vi bedömer att han har förmågan att ena och hålla ihop partiet och är den som är bäst lämpad att leda partiet över valet 2014, säger Undevall.