Jönköping

Personal kan få gå från museet

2:24 min

Sjutton av totalt sextiofem anställda på Jönköpings läns museum riskerar nu att bli av med sina jobb.

Samtal har inletts med de fackliga representanterna.

Enligt det förslag som länsmuseets styrelse tagit kommer tio personer att bli av med jobbet samtidigt som ytterligare sju av tjänsterna på länsmuseet ska utlysas på nytt, med ändrad inriktning.

– Vi måste frigöra medel för att möta de utmaningar vi står inför. Under åren som gått, närmare tiotalet år, har museets kostnadsbild utvecklats på ett sådant sett att kostnaderna ökat medan intäkterna sjunkit, säger Sergei Muchin som är chef för Jönköping läns museum.

Vad händer om ni inte gör så här nu?

Om vi inte gör något så, om fyra-fem år, har vi i princip gått i bankrutt. Det vill vi ju inte och därför tar vi ansvar för det redan nu genom att förändra strukturen i arbetet.

Ett annat sätt kan väl vara att öka intäkterna?

Absolut, men då måste man också jobba på ett sådant sätt så att intäktsflödet kommer hit. Då måste man ha ett aktivt museum, ett intressant museum och ett museum som samverkar med omvärlden på ett lite annorlunda sätt än vad man gjort nu, säger Muchin.

Syrelsen förklarar uppsägningarna med att länsmuseet behöver förändra inriktningen på sin verksamhet.

 Vi kommer ha en lite annan profil och anta en annan roll. Vi kommer att jobba, i större utsträckning, i samspel med andra institutioner. Jag är väldigt intresserad av att jobba med de kommunala aktörerna som finns, säger Muchin.

Sergei Muchin vill inte säga vad det är för slags tjänster som kan drabbas utan hänvisar till att det är ett förslag som ligger. Han säger också att de tio tjänsterna inte behöver betyda tio att tio personer berörs.