FN-dagen

Två taktiker för fred

7:25 min

Det finns små frågor - och det finns stora, som fred på jorden. Idag är det FN-dagen och frågor som konfliktlösning ställs på sin spets.

Hur löser man bäst konflikter egentligen? Som den mellan Israel och Palestina.

Får man bäst resultat genom att bege sig upp på barrikaderna som aktivisterna eller genom att handla mer i tysthet, som den kände diplomaten Dag Hammarsköld kanske?

Aktivism eller diplomati i jakten på fred - på många sätt är det ju två sidor av samma mynt, eller i alla fall två fåror som löper sida vid sida mot samma mål.

Ett tydligt exempel på det här konflikten mellan Israel och Palestina. En av de konflikter som flera generationer kan känna är lika levande nu som för flera decennier sedan.

Här har diplomaterna fört samtal i vad som kan kännas som evigheter, för många till synes utan några störra framgångar. Samtidigt har aktivisterna stått vid sidan om diplomatin och skanderat sina krav på en lösning.

Även om både diplomatin och aktivismen i slutändan önskar samma sak - fred och rättvisa - så ser ju vägen dit väldigt olika ut. Diplomatin bär kostym och kommer i flygplan. Aktivismen bär t-shirt och kommer på en båt.

På Södra Vätterbygdens Folkhögskola var det idag en föreläsning om Israel/Palestina-konflikten där båda sidorna fanns representerade. För aktivismen stod Dror Feiler, en av de drivande personerna bakom Ship To Gaza.

- Vi vet att politiker och diplomater svär sig lojala mot internationell rätt - Genevékonventioner, allas liks berättigande och så vidare. Men vi vet att när det kommer till verkligheten ser det alltid ut som om ingen gör någonting. När politikerna och diplomaterna inte gör sitt jobb måste vi, alltså folket och aktivisterna, göra sitt säger Feiler.

För diplomatin fanns här Nils Eliasson som tidigare var Sveriges generalkonsul i Jerusalem.

- Förhandlingar där man väger olika parters intressen är egentligen diplomatins kärna. Förhandlingar och kompromisser har under århundraden visat sig vara enda möjligheten. Förhandling, ömsesidigt hänsynstagande och kompromisser är vägen framåt, säger Eliasson.