torpa, jönköping

200 protesterade mot ny genomfartsled

1:18 min

Över 200 personer kom på mötet om en ny genomfartsled på Torpa i Jönköping för att protestera mot kommunens planer.

- Sorgligt att man planerar för bilar när man istället borde ha en strategi för att åka mindre bil, säger Håkan Jörnborn, en av besökarna.

Det handlar om politikernas planer på att leda in 11 000 bilar om dagen på Karlavägen via Dalagatan, gator som idag är vanliga idyliska villavägar.

För höga bullernivåer, bristen på säkerhet för skolbarnen och svårigheten att bevara grönområden, var argument som lyftes för att få politikerna att stryka den planerade dragningen

Från kommunens sida försvarade man iden som nödvändig.

- Vi behöver hantera frågor om hur vi ska hålla miljökvalitetsnormen på Barnarpsgatan, sa Ann-Mari Nilsson (C), kommunalråd.

Kan det bli ändringar?

- Ett HELT annat material kan det naturligtvis inte bli men det kan bli ändringar i detaljerna, sa Ann-Mari Nilsson.