Gnosjö

Läckande damm hotar museum

2:04 min

Den stora dammen vid Hylténs industrimuseum i Gnosjö läcker. Men på grund av miljögifter är det inte problemfritt att laga den.

Här finns miljöfarligt avfall från gångna tider från alla industrier i Gnosjö centrum.

- Vi har ett ansvar för att bevara det här kulturminnet. Arbetet är i full gång med att utreda hur dammen ska lagas tillsammans med miljö- och vattenexperter från länsstyrelsen, berättar Arne Annerhult, kultur- och fritidschef i Gnosjö.

Ett hiskligt tryck
Vaktmästaren Conny Nilsson på Hylténs Industrimuseum får många kommentarer från besökare om att dammen läcker. Både vid stora fallet från dammen, men också vid själva vallen mot museet.
- De undrar hur vi vågar ha det på det viset, för en vacker dag så spricker ju dammen. Vad händer då när den går sönder?
- Det är ett väldigt tryck mot dammvallen. Dammen är ju 3,5-4 m djup och det är ett hiskligt tryck mot vallen.

Mycket miljöfarligt avfall i bottenslammet
Det har visat sig att ingen egentligen vet hur dammen byggdes, då i början av förra seklet. Nu kringgås det problemet förmodligen med att den tätas från insidan. Utan att det ska behöva grävas i t ex bottenslammet med tanke på de miljöfarliga föroreningar som finns där.

Många gamla synder
- Det här är ju sista anhalten innan vattnet rinner ut i sjön Hären. Det är ju en damm, så risken är att här har samlats upp mycket föroreningar från tidigare syndare i Gnosjö centralort. Här fanns många industrier som släppte ut avloppet rätt i vattnet, konstaterar kultur- och fritidschef Arne Annerhult i Gnosjö.

Tar flera år innan dammen tätas
Nu hoppas museet att statsbidrag ska vara med och betala för en nödvändig renovering av dammen. Mycket ungefärligt är renoveringen beräknad att kosta ca en halv miljon kr.  Men eftersom det handlar om både miljön i vattnet, och dammen som kulturminne, så suckar Arne Annerhult och tror att det kommer att ta tid.
 -Vi måste nog inse att det inte blir gjort på två-tre års tid. Innan alla beslut är tagna och miljonsekvenserna är utredda, så handlar det nog om några år.