Jönköping

Farliga gravstenar på kyrkogården

3:20 min

Flera gravstenar i Jönköping är så dåliga att dom riskerar att falla omkull. Det visar den extra inventering som nu pågår, efter att en 8-årig flicka fått en gravsten över sig och omkommit.

Upp till 40 gravstenar i Jönköping har visat sig vara så farliga att de hade kunnit falla om nån tagit tag i dem. Det visar den inventering som pågår på kyrkogårdarna nu med anledning av dödsolyckan i Bollebygd dör en åttaårig flicka hamnade under en gravsten.

Kyrkogårdspersonalen i Jönköping har idag gått runt och kännt på runt 15 000 gravstenar, för att hitta stenar som kan utgöra risk för kyrkogårdsbesökarna. 30 av de farliga stenarna fanns på Östra kyrkogården, några andra på Skogskyrkogården.

-Vi har gått över hela kyrkogården idag och lagt ungefär ett 30-tal stenar, plus att vi har hittat anmärkningar på ytterliga 50-60 stycken, som vi inte behövt lägga ner men som står lite dåligt, berättar Benny Andersson är förman på Östra kyrkogården i Jönköping

Kan gå riktigt illa
Han visar på en av gravstenarna som man lagt ner på marken:

-Den här stenen väger ungefär 70-80 kilo. Det är en rejäl tyngd och får man den på sig kan det gå riktigt illa, säger han.

Det är gravrättsinnehavaren som äger stenen, men kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att stenen står säkert.

-Vi försöker att undersöka stenar ständigt när vi är ute och jobbar. Ser vi någon sten som ser lite skev eller vind ut så känner vi på dem, säger Benny Andersson. 

Saknar dubb
Problemet med många stenar är att de står rakt men saknar dubb, små metallstänger, som ska hålla stenen på plats på sockeln. Om man besöker en anhörigs grav är ett bra tips att undersöka skicket på stenen.

-Man ska se så att stenen inte lutar åt något håll, för då kan det vara så att den är på väg att tippa. Men nu ska det inte vara någon fara eftersom vi gått igenom alla stenar på hela kyrkogården, säger Benny Andersson. 

Även på Skogskyrkogården har man hittat stenar som riskerat att falla.