Lasso

Unga blir vuxna allt senare

4:59 min

- Att vara ung idag är inte detsamma som för 20 år sedan, menar professor Mats Trondman som idag föreläste i Jönköping om ungdomars förändrade villkor.

Det var en fullsatt biosalong som den första av två föreläsningar hölls i, där Mats Trondman som är professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet, talade om ett populärt ämne. Med hjälp av berättelser, imitationer och humor framförde han sina tankar kring om hur bland annat ungdomarnas livsvillkor har förändrats, och att ungdomstiden har blivit längre.

- Idag är den väldigt lång. De flesta hinner bli tjugofem till trettio år innan de befinner sig där. Vi har också en ungdomstid som börjar redan när man är åtta, nio, tio år och redan börjar likna en tonåring. Man blir vuxen i kroppen tidigare, och man blir tonårslik tidigare och man förblir ungdomlig väldigt långt upp i åldrarna, säger Mats Trondman.

Vad beror den sena vuxenåldern på?

 - Det är ju så att vi har en arbetsmarknad som är mindre, och ofta tänker vi att det krävs utbildning för att nå de positionerna. Så det är en förändring av arbetsmarknaden som gör att inträdet kommer mycket senare. Med det följer ju att vi har förlängt ungdomstiden med skola, så utbildning är sättet att hantera det på.

Ny krav på ungdomar
Mats Trondman anser att dagens unga har fått nya krav på sig, men det kan ibland vara svårt för dem att veta vilka krav som egentligen ligger på ungdomarna. Han tror att kraven har blivit otydligare, och de helt enkelt har blivit svåra att tyda.

- Kraven idag tror jag är mer diffusa. De är ungefär så att ”man måste hitta sig själv”, ”bara man blir lyckig” och så vidare. Men hur ska det egentligen gå till?

- Så kraven idag är mindre tydliga på det sättet. Det går mer på att man själva måste hitta rätt. Det låter friheten ökar, men det blir inte riktigt så, det kan vara svårt med att allt är möjligt samtidigt som det inte är det, säger han.

                                                             Fredrik Bogar
fredrik_karoly.bogar@sr.se