Vaggeryd

Utredning om barn blev liggande

Det tog socialen i Vaggeryd nästan elva månader att göra en utredning som rörde barn. Det är oacceptabelt lång tid, menar Socialstyrelsen.

Myndigheten riktar nu kritik mot socialnämnden i Vaggeryd.

En utredning som rör barn ska den vara klar inom fyra månader, enligt socialtjänstlagen.

Att det nästan dröjde tre gånger så lång tid i Vaggeryd förklarar nämnden med hög arbetsbelastning och personalomsättning.

Men det är inga acceptabla skäl, enligt Socialstyrelsen, som kräver åtgärder.