Jönköpings län

Länsstyrelsen tappar fler områden

1:48 min

Nu försvinner ytterligare verksamhet från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det innebär att företag som behöver miljötillstånd får vända sig till Linköping istället framöver.

Regeringen har beslutat att koncentrera den så kallade miljöprövningsdelegationen till tolv länsstyrelser i landet. Den första juni nästa år flyttar verksamheten från Jönköping till Linköping.

– Jag tycker att det är synd att man flyttar prövningen från Jönköping, vi är ändå, beroende på hur man räknar, mellan det tredje och sjätte största länet när det gäller miljöfarlig verksamhet och vi har en god kompetens och har jobbat ut bra rutiner för att arbeta med detta, säger Emma Willaredt, verksamhetsansvarig på miljöprövningsfunktionen på länsstyrelsen i Jönköping.

På kort tid har regeringen beslutat koncentrera flera av länsstyrelsernas verksamheter till färre orter. I den kampen är länsstyrelsen i Jönköping förlorare. Nu senast handlar det om miljöprövningsdelegationen med fem tjänster.

Idag har varje länsstyrelse en egen miljöprövning som ger miljötillstånd till företag som gjuter, impregnerar, eller ytbehandlar. I framtiden ska de företagen istället vända sig till länsstyrelsen i Linköping. Något företagen inte gillar, enligt Frida Boklund regionchef på Företagarna i Jönköpings län.
– Det är frågor som är väldigt avgörande för företagen i länet och därför tycker jag att när vi ändå är så stora på det kunde koncentrationen ske till Jönköping.

Frida Boklund är orolig för att viktig kunskap om företagen i länet går förlorad när verksamheten koncentreras till Linköping. Dessutom tror hon att det kommer att ta längre tid att få tillstånd, något som kommer att försämra företagens konkurrensförmåga.

Och att miljöprövningsdelegationen ska flytta har redan fått konsekvenser, berättar Emma Willaredt, flera handläggare på länsstyrelsen har redan sagt upp sig och det i sin tur gör att handläggningstiden fram till flytten kommer ta längre tid.
– Vi kommer att bygga på oss ärenden och företag kan få vänta på besked.