Lasso

Nu stiger vattnet i Värnamo centrum

1:37 min

Vattennivån i Lagan har stigit med drygt en meter den senaste tiden inne i centrala Värnamo. Nu förbereder man sig för en eventuell översvämning.

Under natten till tisdagen var nivåerna fortsatt höga, men läget är inte akut för stunden, enligt räddningstjänsten.

- Jag är mycket förvånad att det är så mycket vatten. Det är ovanligt vid den här tiden, säger Värnamobon Allan Karlsson, som är en av dem som har reagerat på de höga vattennivåerna.

I centrala Värnamo så har vattennivån i Lagan stigit med drygt en meter den senaste tiden.
Vid Missionskyrkan som varit drabbat vid tidigare översvämningar har man redan börjat pumpa vatten ur en av dagvattenbrunnarna i förebyggande syfte.

Idag har även kommunen och räddningstjänsten haft ett inledande möte med anledning av de höga vattennivåerna, Anders Nyberg är räddningschef i Värnamo:
- Det här är en normal vårflod just nu i alla fall. Vi följer läget och för att se om det fortsätter stiga.
Räddningschefen uppmanar Värnamoborna att gå in på kommunens hemsida där det hela tiden uppdateras hur mycket vattnet stiger.

För Värnamos del innebär läget nu att man har täta kontakter med räddningstjänsten i Vaggeryd, eftersom det är norr om Värnamo som vattenflödet till Lagan kommer ifrån.
Stephan Lundh, som är chef på tekniska kontoret, vet var det brukar kunna bli värst:
-Vi står här i närheten av Åbroparken och där brukar det bli värst.

Tekniska kontoret håller nu på att inventera förråd för att se om de behöver evakuera något.